HÖK Ellenőrző Bizottság

A HÖK Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban: EB) az EHÖK, illetve annak bizottságai, valamint a kari HÖK-ök és bizottságaik munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott kéttagú választott testület (NymE HÖK Alapszabály 8.§ (2)).

 

Az EB tagjai:

- az EB elnöke,

- az EB alelnöke.

 

Az EB feladatait és jogkörét az Alapszabály VI. fejezete (8., 9. §) tartalmazza.