A HÖK kari hallgatói önkormányzatai:

 

Benedek Elek Pedagógia Kar Hallgatói Önkormányzata (BPK HÖK)

Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata (EMK HÖK)

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzata (SKK HÖK)

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (LKK HÖK).

 

A kari HÖK feladatai:

 

- képviseli a hallgatók érdekeit kari szinten,

- véleményezi és segíti a kar működését befolyásoló elképzelések, stratégiai tervek, határozatok kialakítását,

- támogatja és szervezi a kar hallgatóinak szakmai, kulturális, sport- és közösségi tevékenységét,

- képviseli a hallgatók érdekeit a tananyag számonkérésének (vizsgarendszer) korszerű és hatékony formáinak kidolgozásában,

- részt vállal a hallgatók érdekeinek leginkább megfelelő tanrend kialakításában, valamint annak esetleges módosításában,

- részt vesz az oktatás reformjában, racionalizálásában,

- elősegíti az egyetemi hallgatók oktatási színvonalának emelését,

- a kari, egyetemi és egyéb kiadványokon, elektronikus úton és más eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatja a kar polgárait a kari HÖK tevékenységéről, a kar és az Egyetem hallgatóinak életével kapcsolatos kérdésekről, a rendezvényekről, a különféle pályázatokról, ösztöndíj és álláslehetőségekről,

- ápolja a kar és az Egyetem hagyományait és újakat teremt,

- saját rendezvényeire azok szervezéséről, lebonyolításáról, támogatásáról természetes és/vagy jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal megállapodásokat köthet,

- anyagi lehetőségeihez mérten pályázati rendszerben támogatja a kar nem jogi személyiségű hallgatói szerveinek, öntevékeny csoportjainak működését.